Άρθρα και πληροφορίες για το Γερμανικό Δικαίο

Εδώ σας παρέχουμε άρθρα, πληροφορίες και σύντομες ειδήσεις για θέματα του Γερμανικού Δικαίου.

Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την ορθότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται σ΄ αυτή τη σελίδα. Για δεσμευτικές πληροφορίες ή για την εξέταση της υπόθεσής σας, σας παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή μαζί μας ή με κάποιον άλλο δικηγόρο της αρεσκείας σας.

Άρθρα: συνοπτική παρουσίαση

›  Αγορά ακινήτου στη Γερμανία
›  Φυλακή στη Γερμανία - προσωρινή κράτηση και φυλάκιση στη Γερμανία
›  Τραπεζικός λογαριασμός στη Γερμανία - καταπιστευτικός λογαριασμός
›  Εργασία στη Γερμανία ως ιατρός ή οδοντίατρος – Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

RA Savelsberg